HÅNDTERING AF PERSONDATA2018-08-29T10:20:03+00:00

HÅNDTERING AF PERSONDATA

E. C. Christensen ApS indsamler persondata som følge af lov og for opfyldelse af kontrakt.

Følgende persondata registreres hos E. C. Christensen ApS: Navn, adresse, tlf.nr., e-mail for kontaktpersoner, faktureringsoplysninger og kundeoplysninger.

Kunders rettigheder

Kunder hos E. C. Christensen ApS er: kontaktpersoner hos kunder, samarbejdspartnere, leverandører, ansøgere.

Hvis du er kunde hos E. C. Christensen ApS, kan du henvende dig med anmodning om følgende:

 indsigt i hvilke persondata E. C. Christensen ApS har registreret

 berigtigelse af hvilke persondata E. C. Christensen ApS har registreret

 sletning af persondata

 begrænsning af behandling af persondata

Anmodninger om ovennævnte imødekommes i den udstrækning anmodningen ikke strider mod anden lovgivning.