Oprensning af grunde / Miljø2018-07-31T10:59:15+00:00

Eric C. Christensen er specialist, når der tales om oprensning af forurenede grunde. Fra villa-haver til industrigrunde har han stor erfaring med at udskifte jord og anlægge nye anlæg. Enhver opgave løses ved mindst mulig miljøbelastning for omgivelserne. Dette gælder også medarbejderne, der altid er udstyret med gældende sikkerhedsudstyr og skurvogne.

Alle opgaver bliver naturligvis udført efter gældende regler inden for miljølovgivningen. Miljøet spiller en vigtig rolle i alle opgaver, der udføres af E. C. Christensen ApS. Vi overholder alle lovgivninger og myndighedskrav på alle områder. Der arbejdes kontinuerligt med at forbedre arbejdsmetoder, der optimerer håndteringen af det ydre miljø.

E. C. Christensen ApS’s mål er at bidrage til et renere miljø.